Uzvedības kodekss

Piesakoties sacensībām, Jūs apņemieties ievērot šādus uzvedības principus:

 • Apzināties un rīkoties saskaņā ar LaMSF sporta kodeksu.
 • Veicināt godīgu cīņu, nevis uzvaru par katru cenu.
 • Izrādīt cieņu katram, kas iesaistīts pasākumā.
 • Ievērot katras personas tiesības neatkarīgi no tās vecuma, dzimuma, tautības, reliģijas vai braukšanas prasmēm.
 • Respektēt tiesnešu un administratoru lēmumus.
 • Ievērot labas uzvedības normas visa pasākuma laikā.
 • Izturēties godprātīgi un objektīvi, kā arī uzņemties atbildību par saviem lēmumiem un rīcību.
 • Pārvietoties tikai pa atzīmēto trasi.
 • Nebojāt cita mantu, īpašumu vai dabu.

Risks

Piesakoties sacensībām, Jūs apliecināt, ka esat sasnieguši 16 gadu vecumu, kā arī to, ka piedalāties pasākumā uz savu risku. Piekrītot noteikumiem, Jūs atbrīvojiet sacensību organizatoru, sponsorus, medijus, iesaistītās organizācijas, zemes īpašniekus, nomniekus, tiesnešus, amatpersonas, skatītājus no jebkādas atbildības par Jūsu nāvi, miesas bojājumiem, psiholoģiskām traumām vai citām traumām, vai izraisītajiem zaudējumiem (ieskaitot paša īpašumu). 


ENG

Code of behavior

By entering, attending or participating in the Event you agree to abide by the following codes of behavior:

 • Be aware of and act within the rules and spirit of motorcycle sport.
 • Promote fair play over winning at any cost.
 • Show respect to everyone involved in the event.
 • Respect the rights of each person, regardless of age, gender, nationality, religion or riding skills.
 • Respect the decisions of officials, coaches, and administrators.
 • Fallow good behavioral standards throughout the event.
 • Act with integrity and objectivity, and accept responsibility for your decisions and actions.
 • Ride only along the marked track.
 • Ensure your decisions and actions contribute to a safe environment and harassment-free environment.

Risk

By applying for the competition, you confirm that you are 16 years of age or older on or before the date of the event, as well that you attend or participate in the Event at your own risk. By agreeing to the Terms, you release organizer, sponsors, media, participating organizations, landowners, lessees, officials, spectators from any responsibility for your death, personal injury, psychological injury or other injury or damage (including own property). 

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.